Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Průzkumné GEO práce


Hydrogeologie - studny, vsakovací jámy

Mít vlastní studnu je ekonomicky velmi výhodná věc.
Vlastní studna je vhodná investice do budoucnosti, která vám zaručí bezproblémový přísun vody, ať už pitné nebo užitkové. Mít vlastní studnu legálně ale není úplně jednoduchá věc, které předchází velké množství žádostí, posudků a projektů. To všechno pro vás zajistíme.

Vsakovací jímka nebo příkop pro vsak dešťové vody je ze zákona nedílnou součástí realizované stavby.
Hydrogeologický průzkum standardně kombinujeme s inženýrskogeologickým průzkumem, čímž ušetříte na nákladech.

Zajistíme:

Výstavba studny

Naše firma Vám vyhotoví kompletní HG průzkum pro vybudování studní, zajištění vodohospodářského projektu pro stavební povolení, hydrogeologický posudek pro povolení odběru podzemní vody, případně vybudovaní studny.

Odborný garant sdružení RNDr. Ivan Poul, Ph.D. disponuje oprávněním odborná způsobilost v hydrogeologii.
Vlastimil Šilhan disponuje oprávněním autorizovaný stavitel - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.