Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Geofyzika


Geofyzikální průzkum

Geofyzikální průzkum poskytuje projektantovi pohled pod zemský povrch před tím, než probíhají výkopové práce. Díky použití různých metod lze rozpoznávat rozhraní, tektonické struktury a posuzovat vlastnosti zemin a hornin (hustota prostředí, propustnost, pórovitost, kaverny). Jedná se tak o velmi užitečný nástroj např. v tektonicky složitém prostředí, poddolování, v místě tzv. brownfieldů. Díky geofyzikálnímu průzkumu lze také sestavovat 3D modely. Mezi základní metody patří georadar (ground penetration radar), seismika a mělká refrakční seismika, VES (vertikální elektrické sondování), odporová tomografie a gravimetrie. Jedná se o metody tzv. nepřímé, které je nutné kombinovat s dalšími metodami průzkumu, jako jsou vrty, přírodní odkryvy a penetrační sondy.

Jednatel společnosti Projekce iGEO s.r.o. Dr. Poul je držitelem oprávnění odborná způsobilost v geofyzice.