Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Projektování staveb

Statika

Nabízíme realizaci statických výpočtů pro konstrukce staveb občanské vybavenosti, průmyslových stavev a rodinných domů pro všechny etapy projektové dokumentace. Statické výpočty probíhají v součinnosti s geotechnickou projekcí založení stavby.

Cena statických výpočtů je odvozena od náročnosti konstrukce, stupně projektové dokumentace a požadavkům na rychlosti dodání.

objemový model
prutový model