Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Optimalizace založení

Posudky projektů založení (od konkurence)

Mnoho projektantů je časově vytížených a nemají dostatek prostoru na hledání optimálního řešení dané konstrukce pro přírodní prostředí, kdy je nutné kombinovat všechny podklady a podněty od dalších profesí a úřadů. Mnohdy také projektant obdrží podklady o základové půdě od objednatele, který v dobré víře objednal průzkum u nepoctivého geologa.

My se úspěšně zabýváme posuzováním relevantnosti existujících průzkumů a prováděním dalších etap získání přesnějších dat o základové půdě. Předěláním projektu již určeného pro realizaci stavby (PDPS, RDS), který by měl být plně funkční, tak klientům dokážeme ušetřit zajímavé peníze.

Dle stanovených rozsahů profesí při ČKAIT jsou autorizovaní inženýři pro geotechniku (https://www.ic-ckait.cz/images/1-direct/obory_autorizace_CKAIT_2019-11.pdf) přímo předurčení projektovat základové konstrukce. Nicméně je rádi projektují i statikové a mostaři. I zde platí, že pokud dva dělají totéž, není to totéž. Statikům většinou schází hlubší zkušenosti se zakládáním staveb, znalosti nejnovějších poznatků a geotechnických modelů, norem a předpisů. Často se také stává, že statik použije nepřesné informace od inženýrského geologa, aniž by tuto skutečnost dokázal odhalit.

Nabízíme vám možnost prostudování projektů základových konstrukcí a podkladů pro výpočty, ze kterých vyjde najevo, zda by bylo možné optimalizací a doplnění podkladů dodaných geologickým průzkumem na projektu ušetřit. Navrhneme a provedeme vhodný doplňkový průzkum a přeprojektujeme založení stavby.