Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Průzkumné GEO práce


Analýzy pro vinaře

Výroba a prodej vína má v současné době vzrůstající ekonomický význam. S rostoucí poptávkou, a současně i s rostoucí konkurencí, se kvalita vín neustále zvyšuje. Založení vinohradu na správném místě a posouzení přítomnosti nezbytných prvků ukáže skryté komnaty vhodného výběru odrůdy.

Zajímavostí může být například informace uvádějící geografický původ pomocí tzv. "otisků prstů" – izotopické analýzy stroncia, která bezpečně zaručuje původ a lokalizaci na deklarovanou viniční trať.

Naše společnost zajišťuje posudky pro vhodnost založení vinohradu, chemické analýzy zastoupených chemických prvků v půdě, propagační a informační tabule, podklady pro vinařské stezky, izotopické analýzy stroncia ve víně, obsahy těžkých kovů ve víně. Podíleli jsme se například na vybudování vinařské stezky Novosedly a přípravě informačních tabulí o geologii, geologickém vývoji oblasti a chemickém složení podloží.

Analýza stroncia ve víně

Výroba a prodej vína má v současné době vzrůstající ekonomický význam. S rostoucí poptávkou, a současně i s rostoucí konkurencí, se kvalita vín neustále zvyšuje. Konkurence je založena nejen na kvalitě vín, které jsou produkovány z hroznů na úrodných vinicích, ale zejména na jejich výrobní ceně.

Společně s rostoucí poptávkou roste i počet pokusů o zvyšování produkce nelegální cestou. Z toho důvodu má velký ekonomický význam záruka, že importované, či exportované víno pochází právě z deklarované oblasti a není pouhou směsí vín různých producentů. Od začátku 90. let se postupně začaly objevovat metody měření izotopového složení stroncia, které se jako stopový prvek dostává do vína právě z geologického podloží. Srovnání izotopického složení importovaného vína s reprezentativním vínem dané viniční trati potom přesně ukáže shodu či opak. Princip je podobně jako při daktyloskopii, při které dochází k určování otisků lidských prstů.