Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Geochemie

Geochemie a sanační geologie

Jmenované obory pomocí chemického laboratorního rozboru posuzují podzemní a povrchovou vodu a zejména navážky na přítomnost chemických sloučenin, které ohrožují ekologii a vliv na zdraví živočichů, rostlin a také člověka. Jedná se o nezbytné analýzy pro hodnocení navážek, zda je možná jejich recyklace, nebo se jedná o běžný odpad nebo nebezpečný odpad. Hodnocení se týká zejména vyhlášek MŽP ČR 294/2005 Sb. a 273/2021 Sb.

Jednatel společnosti Projekce iGEO s.r.o. Dr. Poul je držitelem obou oprávnění odborná způsobilost v geochemii a v sanační geologii.