Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Curriculum Vitae

RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., aut. ing., GIPENZ

Jednatel Projekce iGEO s.r.o.

Životopis

Ivan Poul působí na stavebně-geologickém trhu jako vedoucí malé skupiny odborníků realizujících geologické a hydrogeologické průzkumy a projekci staveb. Získal zkušenosti jako supervizor stavby, technický dozor investora (TDI), stavební dozor ražby a konzultant (občanská vybavenost, tunely, přehrady, mosty). Dále jako projektant geotechnických staveb a sanačních prací přírodních katastrof (sesuvy, povodně). Také provádí specializované strukturně geologické průzkumy pro naftovou prospekci a ukládání nebezpečného odpadu.

Ivan Poul Ivan Poul Ivan Poul

Doktor Poul se zabývá převážně geotechnickým průzkumem kombinujícím dynamické penetrace, statické penetrace, vrtný průzkum a laboratorní analýzu zemin. Na základě TĚCH potom TÝM odborníků z Projekce iGEO s.r.o. efektivně projektuje základové konstrukce. Je držitelem velkého množství autorizací a certifikátů odborné způsobilosti

Kontakt:
E-mail: email
Tel.: +420 608 022 44(tři)Už v průběhu studia vysoké školy se Ivan Poul pohyboval v praxi. V letech 2005-2006 byl zaměstnán jako TDI (technický dozor investora) stavby železničních tunelů na trati u Zábřehu na Moravě. Na jaře 2007 byl ještě zaměstnán jako TDI stavby dálnice D47 u Fulneku (zakládání mostních estakád, nikoli zvlněná dálnice u Ostravy), od května 2008 do dubna 2010 byl Ivan Poul a zaměstnanci sdružení iGeo najati jako supervizoři ražby tunelů Dobrovského v Brně. Od listopadu 2010 do června 2011 působil I. Poul jako geotechnik stavby a poradce pro zakládání staveb realizační firmy komplexu ICRC v FN u sv. Anny v Brně. Od prosince 2011 do března 2012 pracoval v Iráku (autonomie Kurdistán) jako člen týmu poradců Ministerstva zemědělství pro zakládání a realizace přehrad. Od srpna 2012 do března 2015 žil a pracoval jako geotechnický inženýr/inženýrský geolog na Novém Zélandu, kde se zabýval projektováním základových a opěrných konstrukcí na rašelinách, vulkanických zeminách, mořských sedimentech vystavených účinkům zemětřesení. Kromě výše uvedených příkladů byl Ivan Poul v rámci společnosti Projekce iGEO s.r.o. aktivní jako projektant a poradce hlubinného a plošného založení velkého množství průmyslových i obytných objektů.

Během rozvoje společnosti Ivan Poul působil také na částečný úvazek jako výzkumný pracovník České geologické služby v Brně (řešení eliminace přírodních katastrof, inženýrská a strukturní geologie, modelování vzniku naftových pastí) a přednášel vybrané předměty na českých a zahraničních univerzitách.

V roce 2012 odjel Ivan Poul na Nový Zéland, kde byl do února 2015 zaměstnán jako geotechnik/projekt manažer. Zde se podílel na projekci staveb na vulkanických a plážových zeminách ve složitých geologických podmínkách (seismické namáhání staveb, ztekucení písků aj.). Od roku 2013 spolupracuje jako externí pracovník a poradce k vývoji geotechnického software GEO5 od společnosti FINE s.r.o. Po návratu zpět do ČR je od léta roku 2015 Ivan Poul opět vedoucím pracovníkem sdružení iGeo a na tradici navazující společnosti Projekce iGEO s.r.o.

Absolvoval

Státní zkoušky

Odborné způsobilosti

Odborné kurzy

Diplomy, certifikáty...