Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Naše společnost aktuálně hledá tyto pracovní pozice:

Kariéra

Pro dynamicky se rozvíjející tým talentovaných odborníků hledáme profesionály, absolventy i studenty pro práci na celý úvazek a případně i brigádu ke studiu.

Disponujeme vlastní vybarvenou kanceláří a laboratoří a další technikou za účelem provádění komplexních projekčních a diagnostických/průzkumných prací.

Zájemci kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese email

Zájemce o práci nebo brigádu neodmítáme a nabízíme osobní pohovor

Preferované profese: statik, geotechnik, mostař, dopravní inženýr, geolog

Jsme most mezi přírodním prostředím a realizací základových konstrukcí. Jako malá projekční firma zajištujeme projektovou dokumentaci základových a geotechnických konstrukcí, zajištění stavebních jam, stabilizaci poddolovaných území a projekci opěrných zdí. Pod vlastní střechou provádíme inženýrsko-geologické průzkumy a analýzy vlastností zemin pro projektování (dopravní stavby, vodní stavby, průmyslové objekty). Díky lepším geotechnickým modelům jsme schopni klientům ušetřit na výdajích, jelikož zcela optimalizujeme množství materiálu použitý pro tvorbu konstrukce. Naše malá firma je tvořena zaměstnanci, kteří mají jasný podíl na jejím utváření a tedy je hlavní důraz na spokojenost zaměstnanců, jejich postřehy pro posun jsou velice vítány.


STUDENT


Možnost provádět bakalářskou nebo diplomovou práci z geotechniky nebo geologie v placené praxi.

Stavební inženýrství (bakalářský a navazující vzdělání)

Základní práce v AutoCADu, obecná znalost práce v GEO5, Plaxis, RFEM…

Geologie, hydrogeologie, geochemie

Práce MS Office, základy v AutoCADu


Terénní cvičení Mallorca 2024


ŽIVOT v Projekci iGEO s.r.o.