Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Optimalizace založení


Chcete ušetřit desítky tisíc až desítky milionů Kč? Potom čtěte dál ...

Informace, že stavba (nemovitost) je spjata se zemí základovou konstrukcí, nikoho nepřekvapí. Vžité je i tvrzení, že založení staveb projektuje statik. Statikové se mají ovšem zabývat převážné horní stavbou a základy mají projektovat autorizovaní inženýři pro geotechniku. Pro statiky, kteří jsou s oborem spojeni okrajově, je proto obtížnější sledovat nové poznatky, modely a platné normy i z oboru geotechniky. Výsledkem jejich práce potom bývají vesměs předimenzované konstrukce. Je ovšem pravda, že i někteří geotechničtí inženýři nedokáží odhalit nesprávně poskytnutá data, která jsou pouze odhadem inženýrského geologa a ke skutečným vlastnostem in situ mají daleko (geolog není projektant pod ČKAIT a za jím doporučené mechanické vlastnosti zemin nenese profesní zodpovědnost). Proto je nutné kombinovat vhodně navržený geotechnický průzkum (mechanické vlastnosti zemin), na základě něhož je založení stavby „ušito na míru“, přírodním poměrům a záměru investora.

Výpočetní postupy uvedené v normě ČSN EN 1997-1 (tzn. Eurokód 7, díl 1) a dodané vlastnosti základové půdy v přehledné tabulce, umí v běžném geotechnickém softwaru aplikovat všichni projektanti. Cestou k úsporné a zároveň bezpečné realizaci je tedy použití co nejpřesnějších podkladů - geotechnického modelu mechanických vlastností základové půdy. Model musí obsahovat skutečné vlastnosti zemin z podloží projektované základové konstrukce a ne jen odhady získané nejlevnějším geologickým průzkumem.

Ve správně sestaveném geotechnickém modelu se mechanické vlastnosti zemin mění s rostoucí hloubkou uložení dané zeminy v podloží. Tak, že hlubinné základové konstrukce s rostoucí hloubkou projektujeme vetknuté do více únosných zemin. Zde je možné ušetřit finance, které by byly jinak zbytečně využity na stavební materiály. Bez přesnějších podkladů se délka pilot od různých projektantů může měnit tak o 0,5 m a zkušenost zde roli příliš nehraje. Ještě více lze ušetřit s pomocí přesnějších vlastností zemin při opěrných zdí, záporových konstrukcí, zeminných a horninových kotev a také návrh sanace sesuvů. Častokrát přesné vlastnosti o původně nerealizovatelné stavbě ukáží správnou cestu k bezpečnému a ekonomicky výhodnému řešení.