Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

O společnosti

Projekce iGEO s.r.o. je úspěšný a efektivně fungující subjekt realizující komplexně pojaté zakázky. Vyhotovujeme předběžné statické posudky (přitížení od horní stavby), předběžné geotechnické návrhy založení, geologický průzkum i následnou projekci pro daný stupeň projektové dokumentace. Vznik samotného díla je řízen nejen požadavky klienta, ale rovněž použitím kreativity a moderních technologií a postupů. Progresivní management zajišťuje rychlé reakce na požadavky a spolupráci s jinými projektanty, efektivní využití technických a přírodních prostředků a poměrů v krátké době dodání za adekvátní výslednou cenu. S našimi projekty a průzkumy na realizaci stavby proto nikdy neproděláte, což mohou potvrdit desítky spokojených zákazníků. Naše působnost a zastoupení je po celé ČR i v zahraničí.

Zajišťujeme

 • Poradenství pro efektivní řešení umístění stavby a návrh řešení
 • Projektová příprava výstavby na brownfieldech
 • Optimalizace základových konstrukcí
 • Projekce základových a geotechnických konstrukcí
 • Projekce staveb
 • Statické výpočty a návrhy
 • Stabilitní analýza svahu
 • Návrh sanace přírodních katastrof (sesuvy, skalní řícení, povodně)
 • Geologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
 • Geochemický průzkum kontaminace zemin a odpadů
 • Geofyzikální průzkum a interpretace již realizovaných záznamů
 • Hydrogeologické, geologické a stavebně technické posudky
 • Malé vodohospodářské stavby (studny, odvodnění, vodní toky, rybniční hráze)
 • Vsakovací zkoušky a návrh vsakovací jámy
 • Autorský dozor

Kontakt

Kontaktní e-mail: email
Fakturace: fakturace

Telefon: +420 608 022 443

Další kontaktní informace jsou k dizpozici zde.

iGEO v bodech

Na tomto webu naleznete i několik odkazů na prozatím vydané publikace týkající se geotechniky a geologie.

Naši odbornost můžeme doložit několika certifikáty a osvědčeními.

Kvalitu našich služeb pak mohou potvrdit naši zákazníci.

Díky dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu a EU jsme zařídili novou laboratoř mechaniky zemin pro rychlejší a efektivnější průzkumné práce pro projekci staveb našich klinetů.

Projekt EU