Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Geologie a hydrogeologie


Inženýrskogeologický průzkum, geologie

Svými silami zajistíme realizaci a kompletní zpracování geologického a geotechnického průzkumu pro stavební, ekologické, vodohospodářské, zemědělské i jiné účely. Během něj provádímemechanické testování zemin přímo na místě a zeminy necháváme rovněž testovat v laboratoři mechaniky zemin (naše vybavená laboratoř nebo u specialistů). Nepraktikujeme odevzdávání orientačních a odhadnutých vlastností zemin ze zrušené normy ČSN 73 1001 na základě zrnitosti.

Provádíme

Zajistíme realizaci a kompletní zpracování geologického modelu (geologické řezy, 3D model) pro efektivní projektování základových konstrukcí. Nepraktikujeme odevzdávání vlastností ze zrušené normy ČSN 73 1001 na základě zrnitosti (tak jak to dělají konkurenční firmy). Návod jak postupovat při volbě vhodného průzkumu a realizátora naleznete zde.

Investor by měl ve smlouvě požadovat pasáž, ve které je zmíněno, že geologický průzkum je dostatečné kvality a rozsahu pro dotyčnou etapu projektové dokumentace, a že v opačném případě bude veškeré dodělávky financovat právě zhotovitel průzkumu.