Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Geologie a hydrogeologie


Čím se lišíme od konkurence? Mechanické vlastnosti zemin pro projekci založení vyhodnocuje a stanovuje autorizovaný inženýr pro geotechniku, který je, na rozdíl od inženýrského geologa, účastníkem stavebního řízení. Závěrečná zpráva o geotechnickém průzkumu s kulatým razítkem od autorizovaného geotechnika je odborným posudkem. Inženýrský geolog s kulatým razítek od MŽP ČR totiž v podstatě nenese žádnou zodpovědnost za doporučené výsledky pro výpočty – geologie se nezabývá projektování založení ani mechanikou zemin.