Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Certifikáty a odbornost

Jsme držiteli několika certifikátů, což prokazuje naši odbornou způsobilost a odbornost v mnoha oborech


  • Odborná způsobilost v geofyzice/sanační geologii
  • Odborná způsobilost v geochemii
  • Odborná způsobilost v inženýrské geologii - pravomoc projektovat a realizovat geologické práce pro stavební účely (nenese zodpovědnost za doporučené mechanické vlastnosti zemin)
  • Odborná způsobilost v hydrogeologii - pravomoc projektovat a realizovat geologické práce pro využití podzemní vody (hledání zdroje vody, vsakování)
  • Odborná způsobilost ve zkoumání geologické stavby - pravomoc projektovat a realizovat geologické práce pro vědecké účely
  • Autorizace v geotechnickém inženýrství - pravomoc projektovat základové a geotechnické konstrukce, tunely, opěrné zdi, úpravy podloží a sanace sesuvů, vyhodnocování mechanických vlastností zemin
  • Autorizace ve statice a dynamice - pravomoc projektovat nosné stavební konstrukce a opěrné stěny, posuzení statických a dynamických účinků
  • Autorizovaný stavitel v ... - pravomoc projektovat menší stavby a stavební úpravy v rámci svojí specializace