Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Analýza stroncia ve víně

Výroba a prodej vína má v současné době vzrůstající ekonomický význam.

S rostoucí poptávkou a současně i s rostoucí konkurencí se kvalita vín neustále zvyšuje. Konkurence je založena nejen na kvalitě vín, které jsou produkovány z hroznů na úrodných vinicích, ale zejména na jejich výrobní ceně.

Společně s rostoucí poptávkou roste i počet pokusů o zvyšování

produkce nelegální cestou. Proto záruka, že importované, či exportované víno pochází z deklarované oblasti a není směsí vín různých producentů, má velký ekonomický význam. Od začátku 90. let se začaly objevovat metodiky měření izotopového složení stroncia, které se jako stopový prvek dostává do vína z geologického podloží. Srovnáním izotopického složení importovaného vína s reprezentativním vínem dané viniční trati potom přesně ukáže shodu či opak. Podobně jako daktyloskopie při určování otisků lidských prstů.