Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Optimalizace založení

Příklady zdařilé optimalizace

Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405

Problémem byla vysoká cena kotvené pilotové stěny projektované na základě špatně provedeného geologického průzkumu od konkurence

Řešení:

Výsledek:

Odkaz na doporučení:

Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405
Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405
Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405
Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405
Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405
Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405
Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405