Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Zajímavé informace

Odpověď:

Aktiv geotechniky ČKAIT

OBJASNĚNÍ DOPORUČENÍ NORMY ČSN P 73 1005

Dobrý den,

dovolte mi, abych se na Aktiv geotechniky při ČKAIT obrátil se žádostí o výklad doporučení z normy ČSN P 73 1005. Jedná se o IG průzkum a požadavek jmenované normy pro 1. geotechnickou kategorii 7.2.1.

Zajímá mě, zda je možné pro mechanické vlastnosti zemin brát zrušenou normu ČSN 73 1001 – zejména inženýrskými geology oblíbené směrné normové charakteristiky jako „místní zkušenost, stanovení empiricky nebo jiné relevantní zdroje“ (viz výstřižek z normy ČSN P 73 1005 níže).

7.2  Minimální požadavky na inženýrskogeologický průzkum podle zatřídění do geotechnické kategorie

7.2.1  1. Geotechnická kategorie: Postačí inženýrskogeologický průzkum v jednom kroku podle rozdělení v 6.1.6. Odvozené hodnoty se stanoví na základě místní zkušenosti, empiricky nebo z jiných relevantních zdrojů.

7.2.2  2. Geotechnická kategorie: Postačí inženýrskogeologický průzkum v jednom kroku podle rozdělení 6.1.6, má však být proveden minimálně v rozsahu etapy podrobného průzkumu. Komplexnost a rozsah zkušeného programu musí odpovídat složitosti inženýrskogeologických poměrů a náročnosti konstrukce. Odvozené hodnoty se mají navrhnout v souladu s ČSN EN 1997-1 standardními postupy terénních a laboratorních zkoušek uskutečněných při průzkumu zájmové oblasti.