Slide.main Nabízíme projekční činnost ve stavebnictví, plošné a hlubinné základové konstrukce, opěrné stěny, stabilita svahu. Chci vědět více...Více o iGeo...
Slide.statika Nabízíme statické výpočty. Chci vědět více...Více o iGeo...
Slide.geotechnika Nabízíme výpočty stability svahů, projekci sanací sesuvů a geotechnické výpočty. Chci vědět více...Více o iGeo...
Slide.geologie Nabízíme inženýrskogeologické průzkumy Chci vědět více...Více o iGeo...


iGEO to je Inovace v GEOtechnice

iGeo je sdružením fyzických osob a malých s.r.o. provádějící komplexně pojaté zakázky začínající stavebně-geologickým průzkumem přes statický návrh konstrukcí, až po celkové vedením zakázky.

Na českém trhu působíme úspěšně od roku 2006.

Nabízíme:

Reference

Vlastimil Šilhan Autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Na RNDr. Poula jsem se obrátil jako na špičkového odborníka v oboru hydrogeologie s poměrně složitým případem, kdy bylo nutno vyřešit odtok z rekonstruované vodní nádrže. Tyto vody bylo nutné vsakovat do vod podzemních, protože v místě současného odtoku se bude realizovat nová komunikace. Doktor Poul si s touto situací výborně poradil a jeho návrh prošel bez jakýchkoliv připomínek na všech úřadech. Jeho odbornosti a zkušeností si velice vážím a i když má sídlo 200 km ode mne, neváhám jeho služeb vždy využít.

Ing. Petr Kučera člen dozorčí rady ARCADIS CZ a.s.

Na RNDr. Ivana Poula jsem se obrátil s žádostí o vypracování projektové dokumentace mikropilotové stěny v době nedostatku kapacit ve vlastní firmě. Projektová dokumentace byla vypracována včas, přestože požadovaný termín byl poněkud napjatý a ve vysoké kvalitě. S výsledky spolupráce jsem byl velmi spokojený.

Dále zajišťujeme:

 • Poradenství pro efektivní řešení umístění stavby a návrh řešení - ZDARMA
 • Geologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
 • Statika a dynamika staveb
 • Projekce základových konstrukcí
 • Projekce malých vodohospodářských staveb
 • Návrh sanace přírodích katastrof (sesuvy)
 • Vrtání a projekce studně
 • Vsakovací zkoušky a návrh vsakovací jámy
 • Stabilitní analýza svahu
 • Supervize, technický dozor investora (TDI)
 • Autorský dozor

Obory podnikání

 • Projekční činnost ve stavebnictví, plošné a hlubinné základové konstrukce, opěrné stěny, stabilita svahu
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Geologické práce, geologické a hydrogeologické průzkumy
 • Výzkum a vývoj v oblasti geotechniky, geologie a hydrogeologie
 • Poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví