>
Slide.main Nabízíme projekční činnost ve stavebnictví, plošné a hlubinné základové konstrukce, opěrné stěny, stabilita svahu. Chci vědět více...Více o iGeo...
Slide.geotechnika Nabízíme výpočty stability svahů, projekci sanací sesuvů a geotechnické výpočty. Chci vědět více...Více o iGeo...
Slide.statika Nabízíme statické výpočty. Chci vědět více...Více o iGeo...
Slide.geologie Nabízíme inženýrskogeologické průzkumy Chci vědět více...Více o iGeo...


iGEO to je Inovace v GEOtechnice

iGeo je sdružením fyzických osob a malých s.r.o. provádějící komplexně pojaté zakázky začínající stavebně-geologickým průzkumem přes statický návrh konstrukcí, až po celkové vedením zakázky.

Na českém trhu působíme úspěšně od roku 2006.

Nabízíme:

Reference

Ing. Martin Jáchym jednatel společnosti Akiprojekt, s.r.o.

Na základě spolupráce s RNDr. Ivanem Poulem na akcích „Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“ a „Studie proveditelnosti západního obchvatu Ledenic, silnice II/157“ mohu vyzdvihnout jeho výborné pracovní nasazení a flexibilitu.
Se spoluprací jsem byl spokojen.

Mgr. Hana Němcová Blansko

Chtěla bych se podělit se svojí osobní zkušeností s firmou iGEO. Moji rodiče řešili letos na podzim závažný problém, neboť orgány našeho města se rozhodly, že v relativně malé vzdálenosti od naší studny postaví vsakovací studnu. Protože úředníci města naše obavy o možné negativní důsledky takového zásahu maximálně zlehčovali a hodlali projekt prosadit bez ohledu na naše námitky, obrátili jsme se na společnost iGEO, konkrétně na pana RNDr. Mgr. Ivana POULA, Ph.D., aut. ing., GIPENZ, který okamžitě po prostudování dokumentace (podotýkám, že to bylo v pátek navečer) obratem poslal svůj návrh na řešení naší situace a poskytl nám cenné rady. Velice oceňuji jeho vstřícnost a profesionalitu a hlavně upřímně děkuji za pomoc.

Dále zajišťujeme:

 • Poradenství pro efektivní řešení umístění stavby a návrh řešení - ZDARMA
 • Geologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
 • Statika a dynamika staveb
 • Projekce základových konstrukcí
 • Projekce malých vodohospodářských staveb
 • Návrh sanace přírodích katastrof (sesuvy)
 • Vrtání a projekce studně
 • Vsakovací zkoušky a návrh vsakovací jámy
 • Stabilitní analýza svahu
 • Supervize, technický dozor investora (TDI)
 • Autorský dozor

Obory podnikání

 • Projekční činnost ve stavebnictví, plošné a hlubinné základové konstrukce, opěrné stěny, stabilita svahu
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Geologické práce, geologické a hydrogeologické průzkumy
 • Výzkum a vývoj v oblasti geotechniky, geologie a hydrogeologie
 • Poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví