Slide.main Nabízíme projekční činnost ve stavebnictví, plošné a hlubinné základové konstrukce, opěrné stěny, stabilita svahu. Chci vědět více...Více o Projekce iGEO s.r.o.
Slide.statika Nabízíme statické výpočty. Chci vědět více...Více o Projekce iGEO s.r.o.
Slide.geotechnika Nabízíme výpočty stability svahů, projekci sanací sesuvů a geotechnické výpočty. Chci vědět více...Více o Projekce iGEO s.r.o.
Slide.geologie Nabízíme inženýrskogeologické průzkumy Chci vědět více...Více o Projekce iGEO s.r.o.

Inovace a moderní technologie    Výjimečný zákaznický servis    Cenově efektivní řešení


Projekce iGEO s.r.o. je společnost provádějící multioborové komplexně pojaté statické, geotechnické a geologické zakázky pro projekci realizujeme také projekci staveb samotnou. Ať se jedná o malou zakázku na venkově, rodinný dům, výrobní halu nebo velký projekt ve městě, jsme odborníci připraveni pomoci Vám v krátkém čase a za rozumné peníze najít efektivní řešení.
Kontaktujte nás mobilem: 608 02(dva) 443, nebo e-mailem: zakazka(a)igeo.cz

Náš tým zahrnuje řadu různorodých odborníků:

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku
Autorizovaný inženýr pro geotechniku
Autorizovaný stavitel pro vodní stavby
Odborně způsobilý hydrogeolog
Odborně způsobilý inženýrský geolog
Odborně způsobilý geolog pro výzkum geologické stavby
Pracovníci pro práci ve výškách (průzkum sanace skalního řícení)

Navazujeme na tradici sdružení iGeo založeného v roce 2006. Od roku 2017 působíme úspěšně na českém trhu pod označením Projekce iGEO s.r.o.

Za dobu našeho působení na trhu máme mnoho spokojených klientů.
Vzkazy a reference

Reference

Ing. Petr Polák Site Engineer at JFC Ltd

Ivan Poul pracoval jako senior geotechnický konzultant pro stejného klienta na projektu tunelu VMO Brno Dobrovského. Byl nekompromisní supervizor a na druhou stranu rozumný specialista, se kterým jsme vždy nalezli řešení i tam, kde jsme měli rozdílný názor ohledně technických problémů. Zůstali jsme nadále ve spojení i po skončení projektu.

Ing. arch. Lukáš Houšť

Spolupráci s firmou IGEO ohledně provádění geologických průzkumů a následně i spolupráci s panem RNDr. Mgr. Ivanem Poulem jakožto odborníkem na svém místě, vypracovávajícím návrh založení stavby, hodnotím jako výtečnou. Dojednaný obsah práce včetně termínů apod. byl vždy dodržen na výbornou. Výstup požadovaných prací taktéž výborný stejně jako časová flexibilita a ochota poradit se zakládáním objektu ve ztížených podmínkách a návrhy možných úspor samotné stavby. Odbornost týmu co prováděl samotné měření in situ, jakožto i odbornost při výpočtech, konzultacích a návrzích technického řešení hodnotím výborně a jsem nadmíru s finálním výstupem prací spokojen.

Dále zajišťujeme:

 • Poradenství pro efektivní řešení umístění stavby a návrh řešení - ZDARMA
 • Geologický, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
 • Statika a dynamika staveb
 • Projekce základových konstrukcí
 • Projekce malých vodohospodářských staveb
 • Návrh sanace přírodích katastrof (sesuvy)
 • Vrtání a projekce studně
 • Vsakovací zkoušky a návrh vsakovací jámy
 • Stabilitní analýza svahu
 • Supervize, technický dozor investora (TDI)
 • Autorský dozor

Obory podnikání

 • Projekční činnost ve stavebnictví
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Geologické práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti geotechniky, geologie a hydrogeologie
 • Poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví